ברכות ליצחק ארמוני קסטל (נכדו של הרב יהודה קסטל) על הוצאת ספר שירים שביעי פרי עטי, הנקרא: קול שיר.

ברכות ליצחק ארמוני קסטל (נכדו של הרב יהודה קסטל) על הוצאת ספר שירים שביעי פרי עטי, הנקרא: קול שיר.