הרקע לגירוש

להחלטה על גירוש יהודי ספרד קדמו כמה אירועים היסטוריים: א. איחוד הממלכות הנוצריות בספרד והפיכתן לממלכה הספרדית המאוחדת בשנת 1479, בעקבות נישואיהם ועלייתם לשלטון של שני המלכים הקתולים - איסבל, יורשת העצר של מדינת קסטיליה, ופֶרְנָנְדוֹ, מלך אָרָגוֹנְיָה.
 

ב. החלטת המלכים הקתולים, פרננדו ואיסבל, להפוך את האינקוויזיציה בספרד לגוף הכפוף למלוכה, שידאג לחיזוק האמונה הקתולית באמצעות החמרת היחס כלפי האנוסים. ג. ניצחונם של פרננדו ואיסבל על שרידי השלטון המוסלמי בדרום ספרד וכיבוש ממלכת גְרָנָדָה מידי המוסלמים בשנת 1492. בכך הושלם תהליך הכיבוש מחדש , והדת הנוצרית שלטה בכל רחבי ספרד
בשלב זה התפנו מלכי ספרד הקתולים, פרננדו ואיסבל, לטפל בנוכחות היהודים בספרד שפגעה, על פי אמונתם, ביציבותה ובחוסנה של הממלכה. מלכי ספרד ביקשו להשלים את שליחותם הדתית העליונה - לכונן ממלכה נוצרית אדוקה וקנאית שלא תאפשר "לפגוע עוד באמנותנו הקדושה", ואשר תהיה משוחררת מכל השפעה יהודית על הנוצרים שבקרבה - ובעיקר על הנוצרים החדשים (היהודים המומרים). למטרה זו הוחלט לגרש את "כל היהודים והיהודיות... עם בניהם ובנותיהם, משרתיהם ומשרתותיהם... ולא יעזו לחזור ולחיות במקומות שבהם חיו... שאם לא יעשו כך ולא יצייתו לכך... יהיו נדונים לעונש מוות...".
צו הגירוש
" ...
דעו ואתם חייבים לדעת, שנודע לנו שבמלכויותינו היו כמה נוצרים רעים, שהתייהדו ובגדו באמונתנו הקתולית הקדושה, והסיבה הגדולה לכך הייתה הקשר בין היהודים לנוצרים. בקורטס   שהיה לנו בעבר, בשנת 1480, ציווינו להפריד בין היהודים... בכל הערים, הכפרים ומקומות היישוב במלכויותינו ובבעלותנו, וציווינו לתת להם את שכונת היהודים למקומות נפרדים למען יחיו שם מתוך תקווה שבהפרדה יתוקן [הדבר]. ועוד דאגנו ונתנו פקודה שלפיה תיעשה אינקוויזיציה במלכויותינו ובנחלותינווזאת כידוע לכם נעשתה ונעשית זה למעלה מ- 12 שנה, ובאמצעותה נמצאים הרבה חוטאים...
וכך מתגלה ברבים הנזק הגדול שנגרם לנוצרים בשל השתתפותם, מגעם ושיחתם... עם היהודים. שהרי מוכח בעליל שהם משתדלים תמיד, בכל הדרכים והאמצעים שברשותם, להרוס את אמונתנו הקתולית הקדושה ולהרחיק ממנה את הנוצרים המאמינים...
לפיכך, בעצתם ובהסכמתם של אנשי הכמורה, של האצולה הגבוהה והנמוכה של מלכותנו ושל אנשי מדע ומצפון אחרים מן המועצה שלנו, ולאחר שחשבנו על כך רבותהסכמנו לצוות לגרש את כל היהודים והיהודיות ממלכויותינו. לעולם לא ישוב ולא יחזור מישהו מהם..."