קסטל בתקשורת

חיי צאצאי משפחת קסטל שזורים בחיי מדינת ישראל זאת כבר ידוע, התקשורת המקומית והעולמית נתנה במשך השנים ביטוי לפועלם של צאצאים אלו, הן בעיסוקן כמקצועות חופשיים והן כחלק מהפעילויות שביצעו לאורך השנים בארגון כנסי המשפחה ובתיעוד 

 

צרפנו מספר קישורים לכתבות אך מה שבטוח לא הצלחנו להגיע להכל ולכן אנו קוראים לכם בסיוע ע"י שליחת קישורים או את הכתבות עצמם אשר יש לכם,לדואר אלקטרוני castel1492@gmail.com,  כך שנוכל להציג אותן כאן בעזרתכם