הכנס השנתי בחודש מאי 2021 נדחה עקב התפרצות מחלת הקורונה והנחיות משרד הבריאות

הכנס השנתי בחודש מאי 2021 נדחה עקב התפרצות מחלת הקורונה והנחיות משרד הבריאות

מועד חדש יקבע ויופץ ברשתות החברתיות