גוזלן שלמה ז"ל

נקבר בבית העלמין בגבעת שאול בירושלים