גולן ( גוזלן) יוסף ז"ל

קבור בבית העלמין הר המנוחות בירושלים