אלעזר ארמוני ז"ל

בנם של מזל ושמעון ארמוני, נכדם של הרב יהודה קסטל ורחל אנקונה
התגורר בחיפה